คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
161  
05 ส.ค 2557 : 11:17:00
162  
ขอให้พระองค์มีพระพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญ
นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก
05 ส.ค 2557 : 10:11:45
163  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวจุฑารัตน์ อินตัน
05 ส.ค 2557 : 10:10:12
164  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิรัตน์ สันจิตร
04 ส.ค 2557 : 04:04:15
165  
ทรงพระเจริญ
พันจ่าเอกญาณวุฒิ ภาษะฐิติ
04 ส.ค 2557 : 02:29:16
166  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวขจิตธน ชัยภักดี
04 ส.ค 2557 : 01:34:22
167  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางประไพ ไกรเทพและครอบครัว
04 ส.ค 2557 : 01:33:46
168  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสุภัต สิทธิชัยและครอบครัว
04 ส.ค 2557 : 01:33:16
169  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางปรีดา สงจันทร์ และครอบครัว
03 ส.ค 2557 : 02:31:47
170  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายมณี ฆังมณี
01 ส.ค 2557 : 07:04:50
171  
ขอพระองค์จะทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระสิริโฉมงดงาม อยู่เป็นขวัญเกล้าชาวไทยไปตลอดกาลนาน
นางชูศรี โชติธรรมโม เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
01 ส.ค 2557 : 02:15:16
172  
ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข
01 ส.ค 2557 : 11:06:36
173  
ขอถวายพระพรชัยมงคล แค่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวชิสากัญญ์ ชูสุข
01 ส.ค 2557 : 11:04:25
174  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้า นางาเรณู เบญจภัทร และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 02:31:53
175  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
31 ก.ค 2557 : 02:30:00
176  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววันทนา พวงจันทร์ และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 12:25:45
177  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเครือวัลย์ นาควิโรจน์และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 11:28:05
178  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายจีระศักดิ์ ภักดี
31 ก.ค 2557 : 11:21:08
179  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านายฉลอง อวยชัย และครอบครัว
31 ก.ค 2557 : 08:36:56
180  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางยินดี สุวรรณเวลา และครอบครัว
30 ก.ค 2557 : 11:53:56
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12