คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
141  
ขอจงทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนานสุจภาพแข็งแรงทุกสิ่งะประสงค์จงสำเร็จทุกประการ
ขอจงทรงเกษมสำราญตลอดไป
11 ส.ค 2557 : 12:37:18
142  
10 ส.ค 2557 : 10:38:33
143  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายจีระวัฒน์ ศิริพันธ์บุญ และครอบครัว
10 ส.ค 2557 : 10:07:38
144  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางอัมพร หนูประดิษฐ์ และครอบครัว
08 ส.ค 2557 : 06:41:47
145  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวณัฐสิมา ทัศนา และครอบครัว
08 ส.ค 2557 : 01:35:46
146  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
นางสาวสาวิตรี มะลิเเก้ว
08 ส.ค 2557 : 01:21:33
147  
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนตลอดกาลนานเทอญ
นายณรงค์ มีสวัสดิ์และครอบครัว
08 ส.ค 2557 : 11:36:17
148  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอนัญญา ผลผลา และครอบครัว
08 ส.ค 2557 : 10:00:40
149  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.อ.ไวยวุฒิ หมวดทองแก้ว
07 ส.ค 2557 : 03:30:01
150  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวนและครอบครัว
07 ส.ค 2557 : 01:28:33
151  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.ณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
07 ส.ค 2557 : 11:46:38
152  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน
สุกัญญา เรืองสุวรรณ์ และครอบครัว
07 ส.ค 2557 : 10:46:20
153  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
วิภาวี ดารอฮิง
06 ส.ค 2557 : 07:32:44
154  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางญานี เดชสุวรรณรัตน์
06 ส.ค 2557 : 07:27:06
155  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสธนพล เถื่อนเหมือน 389/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรา
06 ส.ค 2557 : 09:43:10
156  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
06 ส.ค 2557 : 09:38:08
157  
ทรงพระเจริญ
นางมยุรา นันทะไสยและครอบครัว
06 ส.ค 2557 : 09:06:37
158  
06 ส.ค 2557 : 08:41:36
159  
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายทนงศักดิ์ มรรคมนตรี และครอบครัว
05 ส.ค 2557 : 10:26:15
160  
ขอให้พระองค์ทรงพรเจริญ
เรือเอกชาญชัย กาลรักษ์ ร.น.
05 ส.ค 2557 : 11:59:48
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12