คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
101  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ นางชุติมา สุวรรณปาน ด.ช.ชลธี ศรีสุรางค์
07 ม.ค 2558 : 12:48:59
102  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายอภิศักดิ์ เพ็ชร์รัตน์
31 ธ.ค 2557 : 10:29:37
103  
ทรงพระเจริญ
นางวิรงรอง คงอินทร์
27 ธ.ค 2557 : 09:15:30
104  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวธชษร บุญเพิ่ม
19 ธ.ค 2557 : 02:24:15
105  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นายสุทิน นพชำนาญและครอบครัว
14 ธ.ค 2557 : 12:20:36
106  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางสาวอรทัย ประทีป ณ ถลาง
09 ธ.ค 2557 : 11:07:17
107  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรปรียา สงขาว ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
09 ธ.ค 2557 : 11:01:40
108  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
นางสาวกัลยารัตน์ สวัสดี
05 ธ.ค 2557 : 09:16:17
109  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู และครอบครัว
28 พ.ย 2557 : 01:39:22
110  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ครอบครัว สวัสดิ์ประสิทธิ์
27 พ.ย 2557 : 05:28:03
111  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสุขภาพแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุฒิ จุติโชติ
17 พ.ย 2557 : 10:00:41
112  
ทรงพระเจริญ
นางสาวธิดารัตน์ ถมมาลี
21 ต.ค 2557 : 11:06:38
113  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านางวัชรี มิ่งแก้ว และครอบครัว
25 ก.ย 2557 : 11:33:15
114  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฌนินกาญจน์ นิธิทัตธราวัชร์
22 ก.ย 2557 : 10:43:38
115  
ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงสมบูรณ์
ประชา เกาศิลาและครอบครัว
20 ก.ย 2557 : 04:26:14
116  
พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีดนัย ตรึกตรอง และครอบครัว ตรึกตรอง ทุกคน
08 ก.ย 2557 : 12:07:32
117  
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
นายสนธยา - นางกฤตวรรณ สังขพันธ์
04 ก.ย 2557 : 03:49:10
118  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
สาวิตรี มะลิเเก้ว
28 ส.ค 2557 : 03:32:53
119  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
สาวิตรี มะลิเเก้ว
28 ส.ค 2557 : 03:32:51
120  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุภาภรณ์ รัตญา
28 ส.ค 2557 : 01:51:20
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12