คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
81  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชย์กิจ
30 มิ.ย 2558 : 11:35:45
82  
ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่ควบคู่กับคนไทยตลอดกาล
สารี แท่นประมูล และครอบครัว
30 มิ.ย 2558 : 09:26:24
83  
ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่ควบคู่กับคนไทยตลอดกาล
สารี แท่นประมูล และครอบครัว
30 มิ.ย 2558 : 09:25:45
84  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
สิบเอกพูลทรัพย์ เบ็ญจกาญจน์
27 มิ.ย 2558 : 02:05:41
85  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
23 มิ.ย 2558 : 11:20:15
86  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ราษฎร
น.ส.พรรณทิพย์ สุวรรณเคหะ
19 มิ.ย 2558 : 10:31:47
87  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวปัทมา เอียดมี
10 มิ.ย 2558 : 09:47:18
88  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางเสริมสุข พานิชกรณ์
28 พ.ค 2558 : 12:37:06
89  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิตาภรณ์ รุจิทรัพย์ทวี
26 พ.ค 2558 : 08:24:15
90  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
26 พ.ค 2558 : 08:22:12
91  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสังวาลย์ ประดิษฐ์ทรัพยฺ์
06 พ.ค 2558 : 09:41:26
92  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นาย อนุศักดิ์ สมาคม
30 เม.ย 2558 : 11:03:58
93  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวฝันทิพยื นุกุลกิจและครอบครัว
28 เม.ย 2558 : 11:11:40
94  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นาย อนุศักดิ์ สมาคม
02 เม.ย 2558 : 10:06:31
95  
ทรงพระเจริญ
อาณุภาพ สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:53:34
96  
ทรงพระเจริญ
สิริมา สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:52:58
97  
ทรงพระเจริญ
เบญจนา สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:52:15
98  
ทรงพระเจริญ
สมนึก สุขสวัสดิ์
17 มี.ค 2558 : 03:51:35
99  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเลิศชาย สิงขโรทัยและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:37:40
100  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุวรรณี หมื่นสุกแสงและครอบครัว
14 ม.ค 2558 : 07:35:35
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12