คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
61  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางจักษณา สังข์มาลี
10 ส.ค 2558 : 08:22:08
62  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนันท์ ช่วยชู และครอบครัว
09 ส.ค 2558 : 08:20:07
63  
08 ส.ค 2558 : 01:59:56
64  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายวิธาน ศรีสุรางค์ และครอบครัว
05 ส.ค 2558 : 01:54:22
65  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสมบุญ เดชทัพ
05 ส.ค 2558 : 12:46:11
66  
Long live my beloved queen
นางศศิกานต์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย จ ใตรัง
04 ส.ค 2558 : 08:58:56
67  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
04 ส.ค 2558 : 07:03:04
68  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทร์วิมล ม่วงแคล้วและครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 02:29:17
69  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชุติมา สุวรรณปานและครอบครัว
04 ส.ค 2558 : 01:21:11
70  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิริวรรณ พริกประสงค์
04 ส.ค 2558 : 11:15:19
71  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
04 ส.ค 2558 : 11:14:39
72  
ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนยาว
นางสาวธิดารัตน์ ทำทอง
03 ส.ค 2558 : 11:48:51
73  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุรศักดิ์์ เชาวลิต
24 ก.ค 2558 : 01:38:51
74  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพาริ มะยูนุห์และครอบครัว
22 ก.ค 2558 : 10:15:24
75  
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของชาวไทยตราบนานเท่านานขขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญ
พ.อ.นพนันท์ ผูกวัฒนะและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 02:22:52
76  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
นางลักขณา คำลือและครอบครัว
19 ก.ค 2558 : 10:21:18
77  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสายฝน ลีละกุล
15 ก.ค 2558 : 10:27:41
78  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวจริยา สงจันทร์ และครอบครัว
14 ก.ค 2558 : 10:54:11
79  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ณปภัช พรหมรัตน์พรรณ์
07 ก.ค 2558 : 03:15:10
80  
ขอจงทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระสุขเกษมสำราญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆทั้งแผ่นดินตลอดไปมังคะ
ข้าพเจ้า นางสาวทิพย์ปาลิดา ศุภิสราศิริธนา (สมพงษ์ วิชุมา)
03 ก.ค 2558 : 12:52:08
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12