คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานของพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายบัณฑิต หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:08:56
42  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
13 ต.ค 2558 : 11:08:14
43  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
11 ต.ค 2558 : 04:10:21
44  
ส่งพระเจริญ
นางสาวโรห์ฮันนีย์ หะยีแวฮะรน
01 ก.ย 2558 : 10:19:12
45  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
นศท.ธีรพล จันทรภักดี
23 ส.ค 2558 : 03:45:31
46  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแร็งอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป
นายสิปปกร จันทร์เรือง
17 ส.ค 2558 : 02:24:00
47  
ขอจงทรงพระเจริญ และทรงมีพลานามัยแข็งแรง
16 ส.ค 2558 : 09:04:58
48  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
15 ส.ค 2558 : 04:49:41
49  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงพรลภัส ชูศรี
13 ส.ค 2558 : 07:35:58
50  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กหญิงปพิชญา ชูศรี
13 ส.ค 2558 : 07:35:25
51  
ของพระองค์ทรงพระเจริญ
นายจีระศักดิ์ ชูศรี
13 ส.ค 2558 : 07:34:40
52  
ของพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ
13 ส.ค 2558 : 07:33:24
53  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
นางชูศรี โชติธรรมโม
13 ส.ค 2558 : 01:49:55
54  
13 ส.ค 2558 : 01:47:39
55  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวมัทนา จิตฉลาด
13 ส.ค 2558 : 01:43:19
56  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
นางรัชนี ใจห้าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
12 ส.ค 2558 : 03:25:51
57  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายสมพงษ์ ใจห้าวและครอบครัว
12 ส.ค 2558 : 03:16:23
58  
ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้านางสาวเบญญาภา ทองเกตุและครอบครัว
12 ส.ค 2558 : 01:54:44
59  
11 ส.ค 2558 : 03:55:14
60  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางสาวชลธิชา สมปอง และครอบครัว
10 ส.ค 2558 : 10:25:33
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12