คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
'
10 ก.พ 2559 : 04:31:05
22  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวพิมลศรี สุดชู
28 ธ.ค 2558 : 01:28:41
23  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางณัฐนรี มีสวน และครอบครัว
28 ธ.ค 2558 : 09:51:58
24  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
ข้าพเจ้า ครอบครัว เรืองหยู
28 ธ.ค 2558 : 09:45:45
25  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายธิปไตย ทองสุกและครอบครัว
26 ธ.ค 2558 : 04:50:21
26  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางเบญจวรรณ พรหมสุขและครอบครัว
21 ธ.ค 2558 : 02:16:36
27  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
นางยินดี ส่งแสงและครอบครัว
15 ธ.ค 2558 : 11:05:05
28  
20
enjwwpdl
05 ธ.ค 2558 : 12:33:42
29  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสุรศักดิ์ เทพบรรทม และครอบครัว
30 พ.ย 2558 : 08:52:02
30  
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง
สารภี จิตมนัส
18 พ.ย 2558 : 09:22:10
31  
ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายคง เอียดคง และครอบครัว
10 พ.ย 2558 : 03:24:38
32  
ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าพันโทหญิงดลนภา เอียดคง
10 พ.ย 2558 : 03:21:10
33  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงฤทัย(งามงอน) นวลมี (แผ่นสิงห์) อำเภอ บางแก้ว พัทลุง
10 พ.ย 2558 : 08:10:21
34  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธนาคม เยาดำ
28 ต.ค 2558 : 01:00:23
35  
22 ต.ค 2558 : 10:40:55
36  
22 ต.ค 2558 : 09:57:15
37  
ขอพระองค์ทรงพระเจริย
ข้าพเจ้านายจตุรงค์ คันธี กรรมการ บจ.คันธี เทค
20 ต.ค 2558 : 12:04:21
38  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
นางสาวจันทร์จิรา พิมท่าทองและครอบครัว
14 ต.ค 2558 : 10:18:27
39  
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวเสาวลักษณ์ รักเมือง และครอบครัว...
13 ต.ค 2558 : 08:22:07
40  
ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรและมีพระวรกายที่แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายปิตุรงค์ หนูฤทธิ
13 ต.ค 2558 : 11:09:29
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12