คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
201  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาว
นิตยา สุขขาว และครอบครัว
05 มิ.ย 2557 : 12:58:15
202  
ทรงพระเจริญ
นางสาวจุฑามาศ ไชยสิทธิ์
26 พ.ค 2557 : 08:56:47
203  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางชมชนก มณีพรหม
30 เม.ย 2557 : 09:01:10
204  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายเกรียงชัย แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:39:05
205  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสิ้น สัตถาพร
29 เม.ย 2557 : 08:34:36
206  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
บพิตร แซ่เซียว
29 เม.ย 2557 : 08:28:25
207  
ชอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
ดช.ณัฐลีนันท์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:42:42
208  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช.ณัภทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:39:23
209  
ขอให้พระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนตลอดกาล
ดช.ณภัทร หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:37:40
210  
ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง
นางลดารัตน์ หนูทอง
21 เม.ย 2557 : 11:37:07
211  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส.จันทร์เพ็ญ ถิตยืรัศมี และครอบครัว
12 เม.ย 2557 : 01:47:38
212  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริพร ทองคำ
01 เม.ย 2557 : 09:49:27
213  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพเจ้า นายธนพล อริยานันทพงศ์ พร้อมครอบครัว
27 มี.ค 2557 : 02:02:24
214  
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
นายสมบุญ อินสอิ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
18 มี.ค 2557 : 12:54:39
215  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นายคิรินทร์ วัฒนา
18 มี.ค 2557 : 09:49:47
216  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวศิรประภา จันทร์แก้ว
17 มี.ค 2557 : 10:39:52
217  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพุทธเจ้า ประชาชนชาวอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
16 มี.ค 2557 : 07:33:10
218  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาววรรณา จันทร์แจ่มศรี และครอบครัว
06 มี.ค 2557 : 11:31:36
219  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจุฑามาศ ไชยสิทธิ์
06 มี.ค 2557 : 10:21:25
220  
ขอพระองค์ทรงพระชมน์มายุยิ่งยืนนาน
ด.ต. ธวัชชัย เดชแก้ว
22 ก.พ 2557 : 12:28:11
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12