คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
181  
แฟาำัผาสไรนย
01345045640
29 ก.ค 2557 : 07:28:58
182  
ขอพระทรงพระเจริญ
นายคำนึง. ยวงทอง
29 ก.ค 2557 : 01:03:20
183  
ขอพระทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อขอเดชะ
29 ก.ค 2557 : 01:02:00
184  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ให้คนไทยตลอดกาล
นางสาวสาวิตรี มะลิเเก้ว
25 ก.ค 2557 : 01:44:41
185  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายจิรโมท ประทุมมาศและครอบครัว
24 ก.ค 2557 : 08:48:18
186  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายพล นางสวิง เพ็ชรประดับ 66/4 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
21 ก.ค 2557 : 11:20:07
187  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายเอกวัฒน์ กิจราช และครอบครัว
19 ก.ค 2557 : 10:56:04
188  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สารี แท่นประมูล และ ครอบครัว
18 ก.ค 2557 : 02:45:32
189  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นางศรีกัลยา ณ ระนอง
09 ก.ค 2557 : 02:11:34
190  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จ.ส.ต.นัทชัย ทองเฝือ
09 ก.ค 2557 : 02:11:01
191  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายวิรัด ลายเพชร และครอบครัว
30 มิ.ย 2557 : 09:12:14
192  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวกิติยา เขตตะเคียน และครอบครัว
23 มิ.ย 2557 : 10:11:44
193  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ครอบครัวปรีชาชาญ
22 มิ.ย 2557 : 11:07:59
194  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา เลี้ยงจันทร์และครอบครัว
21 มิ.ย 2557 : 02:30:53
195  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
นายณัฐภัทร ชนไธสงและครอบครัว
20 มิ.ย 2557 : 07:07:47
196  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายณภัทร หยังหลัง
19 มิ.ย 2557 : 10:06:59
197  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายอัษฎากรณ์ ติงหงะ
19 มิ.ย 2557 : 10:03:05
198  
ทรงพระเจริญ
นางสาววิศัลย์ศยา ฉิมเรือง
18 มิ.ย 2557 : 03:26:32
199  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้านายจีระวัฒน์ ศิริพันธ์บุญ
15 มิ.ย 2557 : 05:37:42
200  
ขอจงทรงพระเจริญ
ฉ.ก
07 มิ.ย 2557 : 09:36:30
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12