ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตู้ ตม.ปันสุข
   
 
    ตม.จว.ตรัง จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ พี่น้องชาวตรังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเชิญร่วม แบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ใน "ตู้ปันสุข" ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง "หยิบไปแต่พอดี ถ้าคุณมี...ร่วมแบ่งปัน"
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่