ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตม.จว.ตรัง อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
   
 
   ตม.จว.ตรัง อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้ระบบอินเตอร์เน็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ามาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ก่อนเข้ารับบริการ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ สามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ และผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
   
  ผังรายการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่.pdf
  ผังรายการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่.pdf