กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

1.โครงการแกล้งดิน

2.โครงการปลูกหญ้าแฝก

3.โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

4.โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

5.ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

8. โครงการฝนหลวง

9. กังหันน้ำชัยพัฒนา
รายละเอียด :
    พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด 70 ปี โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น มีดังต่อไปนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564    อ่าน 47 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**